VII Ogród Jordanowski w Warszawie

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 508184
  • Do końca roku: 234 dni
  • Do wakacji: 45 dni
 • Kalendarium

  Wtorek, 2021-05-11

  Imieniny: Igi, Mamerta

REKRUTACJA 2021-2022

W roku szkolnym 2021/2022 w VII Ogrodzie Jordanowskim prowadzona jest elektronicznie,za pomocą systemu informatycznego dla placówek m.st. Warszawy, dostępnego na stronie:

warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl

Uczestnicy zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia w placówkach wychowania pozaszkolnego od 5 maja 2021r. od godziny 12.00 pod adresem: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl mogą zarejestrować się w elektronicznym systemie rekrutacji. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze zajęć, deklarację kontynuacji należy wydrukować, podpisać i złożyć w placówce do 13 maja do godziny 16.00.

Nowi kandydaci mogą dokonać rejestracji od 14 maja od godziny 15.00. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze zajęć, wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w wskazanej placówce lub placówkach do 31maja br. do godziny 18.00.

Przed wypełnieniem deklaracji kontynuacji i/lub wniosku prosimy zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem rekrutacji.

Zasady postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania organizowane w publicznych placówkach oświatowo – wychowawczych m.st. Warszawy w roku szkolnym 2021/2022

Harmonogram zapisów dla kandydatów
 do placówek wychowania pozaszkolnego  w roku szkolnym 2020/2021

Data

Etap rekrutacji / czynność kandydata i jego rodziców

od

do

5 maja godzina 12.00

13 maja godzina 16.00

Rejestracja (logowanie się ) w systemie kandydatów kontynuujących 

6 maja godzina 12.00

13 maja godzina 19.00

Złożenie w placówce / placówkach
deklaracji kontynuacji przez kandydatów kontynuujących

14 maja godzina 15.00

31 maja godzina 16.00

Rejestracja (logowanie się) w systemie nowych kandydatów

14 maja godzina 16.00

31 maja godzina 18.00

Złożenie w placówce / placówkach
wniosku przez nowych kandydatów

4 czerwca

22 czerwca

Udział w badaniach uzdolnień kierunkowych,
o ile organizowane są na zajęcia, na które kandydat ubiega się o przyjęcie w wybranej placówce lub w placówkach w szczegółowych terminach określonych przez dyrektorów poszczególnych placówek

25 czerwca
 godzina 12.00

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikownaych

28 czerwca
 godzina 12.00

Opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

13 sierpnia godzina 12.00

18 sierpnia godzina 16.00

Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów

13 sierpnia godzina 12.00

18 sierpnia godzina 16.00

Złożenie w placówce / placówkach wniosku przez kandydatów

19 sierpnia

26 sierpnia

Udział w badaniach uzdolnień kierunkowych,
o ile organizowane są na zajęcia, na które kandydat ubiega się o przyjęcie w wybranej placówce lub w placówkach w szczegółowych terminach określonych przez dyrektorów poszczególnych placówek

30 sierpnia
 godzina 12.00

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikownaych

30 sierpnia
godzina 16.00

Opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

31 sierpnia
 godzina 16.00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc

REKRUTACJA NA WOLNE MIEJSCA

1 września
godzina 10.00

Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów

1 września
godzina 12.00

Złożenie wniosku w placówce  przez kandydatów

od 1 września
godzina 12.00

Decyzja dyrektora placówki o przyjęciu kandydata

od 1 września
godzina 12.00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc