VII Ogród Jordanowski w Warszawie

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 258610
  • Do końca roku: 276 dni
  • Do wakacji: 88 dni
 • Kalendarium

  Poniedziałek, 2020-03-30

  Imieniny: Amelii, Dobromira

REKRUTACJA 2019-2020

 

w roku szkolnym 2019/2020 w VII Ogrodzie Jordanowskim prowadzona jest elektronicznie,za pomocą systemu informatycznego dla placówek m.st. Warszawy, dostępnego na stronie:

warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl

 

Uczestnicy zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia w placówkach wychowania pozaszkolnego od 7 maja br. od godziny 12.00 pod adresem: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl mogą zarejestrować się w elektronicznym systemie rekrutacji. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze zajęć, deklarację kontynuacji należy wydrukować, podpisać i złożyć w placówce do 15 maja do godziny 19.00.

Nowi kandydaci mogą dokonać rejestracji od 16 maja od godziny 15.00. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze zajęć, wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w wskazanej placówce lub placówkach do 3 czerwca br. do godziny 18.00.

Przed wypełnieniem deklaracji kontynuacji i/lub wniosku prosimy zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem rekrutacji.

 

Zasady postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania organizowane w publicznych placówkach oświatowo – wychowawczych m.st. Warszawy w roku szkolnym 2019/2020

Harmonogram zapisów dla kandydatów
 do placówek wychowania pozaszkolnego i ogniska artstycznego w roku szkolnym 2019/2020
Data Etap rekrutacji / czynność kandydata i jego rodziców
od  do
7 maja godzina 12.00 15 maja godzina 16.00 Rejestracja (logowanie się ) w systemie kandydatów kontynuujących  
7 maja godzina 12.00 15 maja godzina 19.00 Złożenie w placówce / placówkach
deklaracji kontynuacji przez kandydatów kontynuujących
16 maja godzina 15.00 3 czerwca godzina 16.00 Rejestracja (logowanie się) w systemie nowych kandydatów 
16 maja godzina 16.00 3 czerwca godzina 18.00 Złożenie w placówce / placówkach
wniosku przez nowych kandydatów
18 maja GIEŁDA PLACÓWEK WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO - prezentacja oferty zajęć w formie indywidualnych spotkań
5 czerwca 11 czerwca Udział w badaniach uzdolnień kierunkowych,
o ile organizowane są na zajęcia, na które kandydat ubiega się o przyjęcie w wybranej placówce lub w placówkach w szczegółowych terminach określonych przez dyrektorów poszczególnych placówek
14 czerwca
 godzina 12.00
Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikownaych
14 czerwca
 godzina 12.00
19 czerwca
godzina 23.59
Potwierdzanie w systemie woli uczęszczania na zajęcia,
na które kandydat został zakwalifikowany
Potwierdzenie w systemie woli jest warunkiem przyjęcia na zajęcia
24 czerwca
 godzina 12.00
Opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
26 czerwca
 godzina 12.00
Aktualizacja wykazu wolnych miejsc